Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina NLP Werkwijze ReAttach Werkwijze Adem en Stem Werkwijze Additionele therapie RGM Werkwijze Over mijzelf Contact Tarieven 

Adem en Stem

Adem en Stem

Onlosmakelijk met elkaar verbonden!Wil je meer lucht? Stokt je adem in je keel? Heb je stemklachten of een ernstige luchtwegaandoening? Dan is ademtherapie iets voor jou.Adem en stem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De structuren die je gebruikt bij ademen zijn vrijwel dezelfde als bij het spreken. Het is voor mij steeds duidelijker dat psychische factoren een grote rol kunnen spelen bij een verstoring van adem en stem. Voor de meeste mensen is ademen iets heel vanzelfsprekends. De ademhaling is echter ook een indicator van spanning. Emoties en spanningen zijn vaak direct van invloed op het ademhalingsproces en daarmee op de gemoedstoestand, zoals bijvoorbeeld bij hyperventilatie of angst- en paniek-aanvallen. Chronische ademontregeling kan bovendien leiden tot allerlei lichamelijke klachten. COPD en astma zijn aandoeningen die forse problemen kunnen veroorzaken bij het ademhalen.Er bestaan twee vormen van hyperventilatie:Een acute hyperventilatieaanval, hoewel medisch gesproken volkomen onschuldig, is meestal een verschrikkelijke, angstaanjagende ervaring. Wie dit overkomt is vaak bang om dood te gaan en raakt in paniek. Men heeft de ademhaling dan nog minder onder controle en de aanval verergert.Soms zijn de klachten min of meer constant aanwezig: dit noemt men chronische hyperventilatie of een dysfunctioneel adempatroon. Klachten die hiermee gepaard gaan zijn onder andere gespannenheid, snelle ademhaling, ademnood, benauwdheid, druk op de borst, misselijkheid, duizeligheid, niet voldoende kunnen doorademen, onrust of zelfs angst of paniek. De klachten kunnen zoveel angst oproepen dat men vanwege spanning meer gaat hyperventileren, waardoor men in een vicieuze cirkel terecht komt. Hyperventilatie en angst-stoornissen gaan vaak samen.Bij COPD en astma kunnen verwante zaken meespelen, zoals hoesten, verminderde verstaanbaarheid, verslikken en reflux. Handvatten hoe om te gaan met de ademhaling tijdens inspanning of tijdens rust, worden zorgvuldig in kaart gebracht en in combinatie met het leren doseren en stress-gerelateerde aspecten zoveel mogelijk binnen jouw controle gebracht.Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijkse leven kunnen invloed hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan. Vaak is het zo dat we na een stressvolle periode, waarin we ‘een tandje hebben bijgezet’ om het te kunnen volhouden, op een hoger niveau van spanning blijven functioneren, zonder dat we dat in de gaten hebben. We zijn gewend geraakt aan de onnodig verhoogde spanning. We zijn vergeten hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en gemakkelijk en vrij te ademen. In eerste instantie hoeft dat niet direct problemen op te leveren. We kunnen dat een hele tijd volhouden.De moeilijkheid zit in het feit, dat we niet goed meer herstellen. Rust en ontspanning zijn nodig om te herstellen van activiteiten en nieuwe energie op te doen. Als dat onvoldoende gebeurt, kunnen er allerlei klachten ontstaan, waarvoor niet direct een aanleiding is te vinden.In feite is ademtherapie voor ieder mens zinvol. Preventief werken aan adem en ontspanning vergroot je belastbaarheid, stressbestendigheid en draagkracht. Hierdoor kun je meer aan en wordt de kans op allerlei klachten kleiner.Het ademen is de enige vitale functie die toegankelijk is voor de bewuste zelfwaarneming. De adembeweging is bewust te voelen en te sturen. In feite is het bewust sturen van de ademhaling een van de meest natuurlijke vormen van zelfregulatie van spanning. Door adembewustwording en actieve regulatie, afgestemd op je eigen behoefte, kan een verandering in het ademgedrag opgeroepen worden, zodat er een meer ontspannen en efficiënte adembeweging ontstaat en daarmee meer balans tussen spanning en ontspanning.Emoties hebben invloed op de adem en dus ook op de stem. De stem is een belangrijk contactmiddel. Met de stem drukt een mens zich uit, in woorden of door te zingen. Met ons stemgeluid drukken we echter meer uit dan alleen de woorden of de zinnen. Door je stem laat je je hart spreken. Soms zijn er geen woorden of is er geen geluid. Gevoelens en emotie zijn hoorbaar aan de stemklank door toonhoogteverschillen, timbre en variaties in luidheid. Met emotie geef je kleur aan je stem, aan je stemming.De invloed van stress op het stemgeluid kan echter leiden tot stemklachten (brok of kikker in de keel, heesheid, wegvallen van de stem). Essentieel voor een goede stemgeving is een goede ademhaling. Door zowel aandacht te besteden aan de innerlijke aspecten, als aan de functionele adem-stemkoppeling, ontstaat ruimte waardoor je lucht krijgt en de natuurlijke eigen stem kan klinken.Bij welke klachten is ademtherapie zinvol?• Stress-gerelateerde klachten: klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen• Psychische problemen: zoals angsten, depressie, paniek en traumaverwerking• Functionele problemen: bijvoorbeeld ademproblemen, chronische pijn, stemproblemen• Problemen met lichamelijke oorzaak die tot spanningen kunnen leiden, zoals COPD, astma, hartklachten en andere chronische aandoeningenStem Jezelf

praktijk voor coaching